AWARIA NAGRZEWNIC WODNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Pierwsze przymrozki i pierwsze awarie ogrzewania. Brak przeglądów okresowych i bieżących konserwacji to częsta przyczyna awarii zamrożenia nagrzewnic. Niekiedy dochodzi do nieprzewidzianej awarii spowodowanej brakiem zasilania w energię elektryczną, awarię zasilania w ciepło technologiczne – przerwa w dostawie ciepłej wody lub woda o zbyt niskich parametrach, awaria siłownika zaworu 3-drogowego,...