CO WIEMY O MEMBRANIE PVC?

PVC (czyli polichlorek winylu) to jednowarstwowa membrana. Membran PVC do jej cech należy bardzo wysoka szczelność i odporność na działanie promieniowania UV. Liczne zastosowania PCV wynikają z możliwości szerokiej zmiany właściwości materiału. PCV może być sztywne i wytrzymałe w przypadku rur, ale miękkie i elastyczne w membranie dachowej. Taką zmianę właściwości osiąga się przez
domieszkę do PCV różnych materiałów, w tym plastyfikatorów, wypełniaczy, stabilizatorów i pigmentów funkcjonalnych. Membrany dachowe zawierają znaczny odsetek plastyfikatorów, zapewniających odpowiednią elastyczność i miękkość w niskich temperaturach.
PCV jest materiałem termoplastycznym. Oznacza to, że materiał topi się/twardnieje
w wysokiej temperaturze. Jest to dużą zaletą w produkcji przemysłowej, ponieważ
pozwala na wytłaczanie, kalandrowanie, wytłaczanie z rozdmuchiwaniem i obróbkę w
zakresie temperatur 150–200°C. PVC można także zgrzewać wieloma metodami, w
tym gorącym powietrzem, indukcyjne. PCV można także kleić.
W większości rodzajów tworzyw sztucznych najważniejszym składnikiem jest węgiel i
wodór, i w 100% produkuje się je z paliw kopalnych, jak ropa naftowa. PCV natomiast
zawiera nie tylko węgiel i wodór, ale także chlor.
Dzięki temu mniej niż połowa materiału (zaledwie około 43%) pochodzi
z nieodnawialnych zasobów kopalnych. Zawartość chloru (57%) pochodzi ze zwykłej
soli, która na świecie występuje w nieograniczonych ilościach. PCV wykazuje wysoką odporność na wiatr i niekorzystne zjawiska atmosferyczne, a także na działanie substancji chemicznych i zanieczyszczeń. Dzięki temu produkty z PCV mają długą żywotność. W wyniku zawartości chloru PCV jest materiałem bardziej
ognioodpornym niż większość innych tworzyw sztucznych.

Firma Celiigo Facility Management świadczy usługi w zakresie montażu, napraw, przeglądów i konserwacji powłok dachowych z membrany PCV. Obsługujemy również firmy zajmujące się montażem PV na dachach membranowych w zakresie montażu podstaw oraz doradztwa technicznego.