AWARIA NAGRZEWNIC WODNYCH CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Pierwsze przymrozki i pierwsze awarie ogrzewania. Brak przeglądów okresowych i bieżących konserwacji to częsta przyczyna awarii zamrożenia nagrzewnic. Niekiedy dochodzi do nieprzewidzianej awarii spowodowanej brakiem zasilania w energię elektryczną, awarię zasilania w ciepło technologiczne – przerwa w dostawie ciepłej wody lub woda o zbyt niskich parametrach, awaria siłownika zaworu 3-drogowego, zablokowanie zaworu w pozycji zamkniętej czy awarii pompy obiegowej, co przy niskich temperaturach zewnętrznych doprowadzi do szybkiego zamrożenia i rozszczelnienia nagrzewnicy.

Możemy tego uniknąć stosując termostat przeciwzamrożeniowy. Prawidłowo  zamontowany uchroni Waszą nagrzewnicę przed zamrożeniem. Polecamy również stosowanie kabli grzewczych.